Efektywność Warsztatów

Na warsztatach pozyskasz wiedzę i nabędziesz umiejętności m.in. z zakresu:

 • Budowania strategii Employer Branding
 • Definiowania Employee Value Proposition
 • Planowania i prowadzenia kampanii rekrutacyjnych lub wizerunkowych
 • Trafnego doboru kanałów social media
 • Wykorzystywania efektywnych narzędzi w procesie budowania wizerunku pracodawcy
 • Optymalizacji kosztów procesów rekrutacyjnych
 • Sposobów wyróżniania się na tle konkurencji
 • Korzystania z nowych źródeł pozyskiwania kandydatów
 • Kształtowania wewnętrznej polityki EB
 • Mierzenia efektów prowadzonych działań
 • Candidate Experience

Metodologia:

 • Warsztatowy charakter zajęć (metodologia Action Learning - 80% ćwiczeń, 20% teorii)
 • Ćwiczenia indywidualne, grupowe, mini wykłady, dyskusja moderowana
 • Praktyczne case’y, służące wypracowaniu gotowych rozwiązań dla organizacji
 • Bank rozwiązań – katalog dobrych praktyk